Foredragsholdere
og debattanter 2019

 

FOTO: Julie Pike
FOTO: Julie Pike

Et foredrag om kjønn og språk. Snakker kvinner og menn forskjellige språk?  Og hva skjer med språket når kvinner og menn blir omtalt? Kan kvinner ha baller, og kan menn være kjerring?

Forfatter med doktorgrad i språkvitenskap. Helene har skrevet både fagbøker og romaner og er oversatt til en rekke språk. De siste årene har hun hatt en professor II-stilling i kreativ skriving i tillegg til forfattergjerningen. For sin siste utgivelse - Hvem sa hva? - fikk hun Brageprisen.

Kunder bruker i økende grad digitale kanaler til informasjonssøk og kjøpsbeslutninger. Dette skaper både muligheter og utfordringer for markedsførere og kommunikatører. Stadig nye teknologiske gjennombrudd og fremveksten av nye mediekanaler tvinger frem store endringer i markedsføringspraksisen hos de fleste virksomheter uavhengig av bransje. Hva skal til for å lykkes med kommunikasjon i den nye digitale kundereisen og hvilke konsekvenser får dette for gamle etablerte sannheter om effektiv markedsføring og kommunikasjon?

Ole Marius Simonsen er daglig leder og strategisk rådgiver i Spire kreativ, et søsterselskap til Spire kommunikasjon som er innlandets største kommunikasjonsbyrå med nærmere 60 medarbeidere. Ole Marius har tidligere jobbet som marketingsjef i BYGGMAKKER Norge og som kundedirektør i Schjærven reklamebyrå. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og innehar MBA i Brand Management fra Norges handelshøyskole.

Hvordan kommuniserer vi med kunden i dag og hva er utfordringene fremover? Om bransjens digitalisering og endringer, og kommunkasjon for å opprettholde de gode kunderelasjonene.

Linda Forberg er regionsleder i ECIT EC Nor og daglig leder i ECIT Viken med 120 ansatte. Hun er også aktiv i styret til 8 ECIT-selskaper og jobber mye med å følge opp og fremme samarbeid mellom selskapene. Linda har tidligere jobbet som lærer i 8 år, og har vært faglærer i naturfag og matematikk.

I en verden som aldri har vært mer kortsiktig enn nå, vil riktig tolkning av trender i samfunnet kommer til å utgjøre forskjellen på godt og dårlig strategiarbeid. Svein Oftedal gir oss et lite innblikk i hvordan Würth-konsernet tenker rundt dette.

Svein har fartstid som toppleder siden 2004. Mellom 2008 og 2018 var han medlem av konsernledelsen i Würthkonsernet, og hadde ansvar for 12 selskaper i 10 land med til sammen over 3.000 mennesker. I disse årene arbeidet Svein mye i Afrika, og etablerte bl.a. Würth Namibia i 2009.

Hvordan kan bedrifter jobbe med bærekraftsmålene og hvilke muligheter har vi til grønn verdiskaping i Norge? Gripe mulighetene, norske fortrinn, hvorfor vi har gode forutsetninger for omstilling, hva det krever osv.

Jan Christian er opptatt av at næringslivet må bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, og at Norge har alle forutsetninger for å bli en grønn industristormakt. Han er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler. Vestre samarbeider med et trettitalls møbel- og industridesignere og har mottatt en lang rekke designutmerkelser. Selskapet har all sin produksjon i Skandinavia, basert på fornybar energi og kortreiste og miljøvennlige materialer.

Jan Christian er utdannet jurist og har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og på Stortinget.

Stortingspresident fra 2018 og Stortingspolitiker siden 2013. Tone har lang erfaring som Høyre-politiker i Nes og i Eidsvoll samt på fylkesnivå i Akershus.

Ordfører Gjerdrum kommune og styreleder i GRIP (GardermoRegionens Interkommunale Politiske råd)

Ordfører Ullensaker kommune

Ordfører Lørenskog kommune og leder i SNR (Samarbeidsrådet Nedre Romerike)

De siste 25 årene har Stein jobbet med eiendomsutvikling i både offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet med bolig så vel som næringsområder i Stavanger-regionen. I dag er han leder av selskapet Forus Næringspark AS som driver med eiendomsutvikling og næringsutvikling på vegne av eierkommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Arlandaregionen er en av Sveriges mest ekspansive regioner, og kommunene arbeider aktivt med å fremme utvikling som øker attraktivitet og mulighet for både økt bosetting og flere arbeidsplasser i regionen. En nøkkel i denne utviklingen er gode relasjoner og sterkt samarbeid mellom kommunene, næringsliv, boligutbyggere og Stockholm Arlanda Airport.

Fredrik Elgh er Ansvarig Public Affairs/Koncern Marknad & Kommunikation Swedavia Airports AB. Fra 2017 har han vært ansvarlig for Swedavias Public Affairs arbeid. Tidligere også bl.a. regionsjef Stockholm i energiselskapet E.ON og stabs- og økonomisjef i Timbro. Fredrik har politisk bakgrunn fra Moderaterna både på nasjonalt og kommunalt nivå, bland annet som organisasjonssjef og som sekretær for Moderaternas politiker Ulf Kristersson.

Gardermoens betydning og muligheter som arbeidsplass lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Thor har 20 års fartstid i eiendomsbransjen med hovedfokus på byutvikling. Fra 2005 var han   sentral i utviklingen av Barcode i Bjørvika som vise adm. direktør med ansvaret for utvikling og marked. Før dette arbeidet han for Eiendomshuset Malling, Fearnley Finans og SkifteEiendom. Han etablerte ThorReal i 2016, bl.a med ansvar for utvikling av Telegrafbygningen i Kvadraturen. Thor var med å etablere Oslo Metropolitian Area (OMA), hvor han var styreleder de første fire årene, samt Oslo Urban Arena (OUA) hvor han var styremedlem og eier frem til 2016. Thor har siden etableringen i 2016 vært ansatt som adm. direktør i Oslo Airport City AS, med ansvaret for utvikling og utbygging av 1. mill. m2 i Gardermoen Næringspark.

Stine er Lufthavndirektør ved Oslo Lufthavn og har bakgrunn som Cand. Science i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Avinor siden 2004 som konserncontroller, ansvarlig for strategiimplementering, økonomidirektør og konserndirektør D&I.

Erik Stensli har over 20 års erfaring fra eiendomsutvikling i Oslo området med bla. 5 år som daglig leder i byutviklingsprosjektet Ulven AS, inntil det ble solgt til OBOS i 2016. Arbeider i dag som prosjektdirektør i Fabritius og daglig leder i FFV Gardermoen AS som eies av Ferd, Fabritius og Veidekke. FFV Gardermoen eier ca 1.000 mål i Gardermoen Næringspark.

Fabritius utvikler også Bransjesenteret på Gardermoen hvor det i år er ferdigstilt nytt anlegg for  Birger N. Haug og Volvo. Tomta her er på totalt ca 180 mål og eies av Sisa Invest og Fabritius

Et innblikk i arbeidet med strategisk næringsplan for Gardermoregionen, og mulighetsbildet for det lokale næringslivet. Kan planen bli et verktøy for innovasjon og nyskaping?

Etter 12 år som ordfører i Hurdal kommune, tok Runar over rollen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen fra 1. april i år.

Sin unge alder til tross (28), har Vegard allerede rukket å ha en 12 år lang karriere i media. I dag jobber han som innholdssjef i Dagens Næringsliv. Han har også jobbet i bl.a. Romerikes Blad, VG, D2 i Dagens Næringsliv og vært redaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad. I tillegg har han drevet Frilans Media som frilansjournalist. Som om ikke det er nok, har Vegard erfaring fra scenen som både spellemann og konferansier, og skal lede oss gjennom årets innholdsrike konferanseprogram.

SPONSORER Gardermokonferansen
​SAMARBEIDSPARTNERE