Nye impulser og relasjoner
Nytenkning og nyskapning
Debatt og diskusjon

Gardermokonferansen er en årlig møteplass for regionen i regi av Innovasjon Gardermoen, og vårt største arrangement i løpet av året.

Konferansen tar opp viktige temaer som berører utviklingen i regionen og områdene rundt. Den henvender seg til brede interessegrupper i samfunnet, og deltakerne er representert fra mange miljøer; næringslivet, kommuner/fylker, forskningsmiljøer/skoler og interesseorganisasjoner.

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål.

På konferansen i 2020 skal vi innom temaer som:

Digitalisering, Omstilling og Kompetanseutvikling

  • Hva skjer med oss som mennesker når verden blir mer og mer digitalisert? 
  • Hvordan påvirker det arbeidsdagen vår? 
  • Hvordan omstiller vi oss til de nye kravene? 

Gardermoregionen

  • Hvor går veien - nå?  
SPONSORER Gardermokonferansen
​SAMARBEIDSPARTNERE