Nye impulser og relasjoner
Nytenkning og nyskapning
Debatt og diskusjon

Gardermokonferansen er en årlig møteplass for regionen i regi av Innovasjon Gardermoen, og vårt største arrangement i løpet av året. I år som i fjor, holdes konferansen på Thon Hotel Oslo Airport. 

Konferansen tar opp viktige temaer som berører utviklingen i regionen og områdene rundt. Den henvender seg til brede interessegrupper i samfunnet, og deltakerne er representert fra mange miljøer; næringslivet, kommuner/fylker, forskningsmiljøer/skoler og interesseorganisasjoner.

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål.

På konferansen i 2023 skal vi innom temaer som:

  • Sosial bærekraft 
  • Inkludering og mangfold 
  • Utdanning
  • Teknologi og kultur i næringslivet 
  • Næringsutvikling i gardermoregionen 
  • Innovasjonsprisen 2023
SPONSORER Gardermokonferansen
​SAMARBEIDSPARTNERE